Każde oprogramowanie ma swoje wady i zalety, podobnie jest z ludźmi. Copywriterzy dość często samo wspomagają się w swojej twórczości takim typem oprogramowania online, typu – korektor gramatyczno- stylistyczny ma problemy z nieprawidłowościami: składniowo fleksyjnymi, a także błędami tj.:

– błędy: fonetyczne;
– błędy: odmiany;
– błędy: w szyku wyrazów;
– błędy: frazeologiczne;
– błędy: ortograficzne;
– błędy: składniowe;
– błędy: typograficzne;
– błędy: interpunkcyjne;
– błędy: leksykalne;
– pisownia małą i wielką literą;
– szyk przestawny, szyk mieszany wyrazów, końcówki,
– inne gramatyczne np.: błędy typograficzne, literówki tekstowe;
– zła odmiana części mowy przez przypadki.

Dlaczego korektor tekstowy online nie narzędziem idealnym, jaka jest tego prawdopodobna przyczyna?

Wbudowane mechanizmy w silnik oprogramowania -zastosowane w nim algorytmy (kod, w którym zostały ujęte, zapisane reguły językowe gramatyczno – ortograficzne ) często nie rozpoznają poprawnie błędów popełnianych przez osoby piszące. Internetowy Korektor tekstu również nie za bardzo radzi sobie ze sprawdzaniem stopniowania przymiotników.


Ciekawe artykuły: https://www.globaledukacja.edu.pl/


Co więcej, bardzo często nie zostają wychwycone nieprawidłowe końcówki na końcu, na początku albo końcówki sylabowe znajdujące się w środku wyrazów -składających się z samogłosek: ę, ą, ó oraz oczywiście pojawiają się także problemy, kłopoty z poprawnym dobraniem, czy też użyciem oraz odczytaniem przez program zastosowanych przez użytkownika- związków frazeologicznych. Wyrazów odpowiadających za słowotwórstwo, inaczej jest to proces tworzenia nowych wyrazów i całych wyrażeń w zdaniu.