Kierowanie projektami w firmie jest zajęciem niezwykle odpowiedzialnym, do którego powinny być dopuszczane wyłącznie osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności.